1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

לאחר חצי יובל: אופרוף בנדבורנה לבן של אדמו"ר

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור | וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת תולדות בארץ ובעולם

משה ויסברג , א' כסלו תשע"ט 09/11/2018 08:33

אירועי וזמני השבת נדבורנה.JPG האדמו"ר מנדבורנה. צילום ארכיון: מתתיהו גולדברג

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

גור: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מגור, נכדה לחתנו הרב אברהם העניך זילברשטיין ראש כולל גור בפתח תקווה, בנו של הרב מאיר זילברשטיין, בת לבנו הרב אלימלך זילברשטיין מערד, תתקיים בבית המדרש הגדול ברח' ירמיהו בירושלים.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד מרן אדמו''ר מויזניץ, בן לבנו הרה''צ ר' יצחק ישעי' הגר, עם נכדת הגה''צ ר' אליעזר ארנסטר אב''ד מאור חיים צפת, בת לבנו הרה''צ ר' חיים מאיר ארנסטר, חתן האדמו''ר מזוועהיל, תתקיים בביהמ''ד הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק. במוצ"ש תתקיים שמחת הפארשפיל לאחר סעודה שלישית.

נדבורנה: העלייה לתורה לבן זקוניו של האדמו''ר מנדבורנה, עם נכדת האדמו''ר מקרעטשניף, בת לחתנו הרה''צ ר' איתמר רוזנבוים אב''ד קרעטשניף בני ברק, וחתן האדמו''ר מקוסוב ויזניץ, לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מקרעטשניף בקרית נדבורנה בב"ב. בליל שבת ייערך טיש משותף ובשבת בבוקר יסעדו כלל החסידים בצוותא עם האדמו"רים סעודת שבת באוהל הענק שנבנה לרגל השמחה ברחבת הסוכה בקריה. במוצ"ש לאחר סעודה שלישית ייערך שמחת הפארשפיל וריקודים של שמחה. מדובר במאורע נדיר בחסידות שכן מזה עשרים וחמש שנה לא נערך בחסידות עלייה לתורה לבן של אדמו"ר בחסידות מאז הסתלק לבית עולמו הרבי הקודם בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל. 

קרלין: שמחת השבע ברכות לבן האדמו''ר מקארלין, נכדת גאב''ד ליעזש בת לבנו הרה''צ ר' יעקב יצחק אלעזר מייזליש רב דביהמ''ד עבודת הלב, וחתן הרה''ג ר' שלמה גשטטנר, חתן האדמו''ר מטשאקאווא, תתקיים בבית המדרש הגדול קרלין ברח' אבינועם ילין בירושלים.

סלונים: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מסלונים, בן לחתנו הרה''ג ר' פנחס אליעזר שלאף ר''כ סלונים, ובן הגה''צ אב''ד בילעווע לונדו, עם בת הרה''ג ר' שמואל וינברג, נכד האדמו"ר בעל ברכת אברהם מסלונים זצ"ל, תתקיים בבית המדרש סלונים ברח' שמואל סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.

דושינסקיא: שמחת העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מדושינסקיא בן לבנו הרה''צ ר' אהרן שמואל דושינסקיא ר''י דושינסקיא, עם נכדת האדמו''ר מקאפיטשניץ, בת לבנו הרב אברהם יעקב פלינטשטיין, חתן האדמו''ר מאלכסנדר, תתקיים בבית המדרש הגדול מהרי"ץ דושינסקיא ברח' שמואל הנביא בירושלים.

בעלזא: כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא השוהה למנוחה בקרית יערים טלז סטון, ישבות יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

סאטמאר: האדמו"ר מסאטמר ישבות בפלורידה שבמיאמי, לצורך מנוחה עם מספר מצומצם של מקורבים.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 ישבות למנוחה במאנסי, יחד עם מקורביו.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה בביקור בארה"ב שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק, ישבות בקאנטרי בניו יורק. יחד עם נגידי המוסדות.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לנין האדמו''ר מראחמסטריווקא ארה"ב, נכד לחתנו האדמו''ר מויזניץ קאיימישע, בן לבנו הרב יעקב יוסף האגער, חתן האדמו''ר מקוסון 18 עוו', עם נכדת האדמו''ר מויזניץ וומס''ג, בת לחתנו הרה''ג חיים מאיר הורוויץ דומ''ץ ויזניץ וומס''ג, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ בעיירת קאיימישע לייק בניו יורק.

טשערנאביל: העליה לתורה לנכד האדמו''ר מטשערנאביל, בן לחתנו האדמו''ר מראדוויל, עם נכדת האדמו''ר מקאלוב לרפו''ש, בת לחתנו האדמו''ר ממאשלו, תתקיים בבית המדרש טשערנאביל בשכונת בורו פארק בברוקלין. במוצ"ש ייערך שמחת הפארשפיל וסעודת עניים בשעה 10 בערב בבית המדרש הגדול.

סאטמאר: הגה"צ רבי מענדל טייטלבוים בנו בכורו של האדמו"ר מסאטמאר ואב"ד סאטמאר וויליאמסבורג השוהה במסע הקודש באירופה יחד מאות חסידי סאמטאר לרגל שמחת הנישואין לבנו שייערך בחודש אדר, ישבות בעיירת מעזבוז' באוקראינה בסמוך לציון אור שבעת הימים הבעש"ט. במוצ"ש יגיע לבארדיטשוב לקברו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א שם יערך מלוה מלכה.

טשאקאווא - לעלוב בראנוביץ: שמחת העלייה לתורה לבן הגה"צ רבי יעקב דוד הלברשטאם, חתן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, עם נכדת הגה''צ אב''ד נירבאטור, בת לבנו הרה''ג ר' יוסף טיטלבוים, חתן הגה''צ ר' אליעזר שנייבלג אב''ד עדזשווער-לונדון, תתקיים בבית המדרש טשאקאווא ברח' יונה בירושלים. 

ווערדאן: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מווערדאן, בן לבנו הרב שמואל פייבל לייפער, חתן אב''ד יעמרינג וומס''ג, עם בת הרה''ג ר' מנחם מנדל שטיין אב'''ד סאווראן, בן האדמו''ר מפאלטישאן ב''פ. תתקיים בבית המדרש ווערדאן בשכונת בורו פארק בברוקלין. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מווערדאן בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ביאלא ב"ב: האדמו"ר מביאלא ב"ב ישבות בצפון לוס אנג'לס בשכונת היוקרה בבלי הילס לשבת מצומצת לתומכי המוסודות.

וויען: האדמו"ר מוויען ישבות בקרב חסידיו בשכונת בארא פארק בברוקלין, הטיש בליל שבת ייערך בביהמ"ד זכרון יהודה, ביום בביה"כ, ש"ס בביהמ"ד ברכת אברהם.

ווערצקי: האדמו"ר מווערצקי השוהה בקרב חסידיו בארה"ב, ישבות בלייקווד שבניו ג'רסי.

אשלג: השבת מציינים בכל ריכוזי חסידות אשלג את השבת קודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'עטרת שלמה' מאשלג זיע"א שייערך ביום חמישי הקרוב, נכדו האדמו"ר מאשלג יערוך בליל שבת טיש בבית מדרשו ברח' אבן עזרא 4 בב"ב.

סאטמאר י-ם: חבורת 'תפארת בחורים' של חסידי סאטמאר י-ם ישבתו במסגרת 'שבת התאחדות' ביישוב ספסופה בצפון, בראשות ראשי החבורה.

מנצ'סטר: העליה לתורה לבן הרה"ג רבי משה יעקב יוסף קרויס רב ור"מ במנצ'סטר, עם בת המשפיע הגה"ח רבי פנחס בונקר, תיערך בביהמ"ד במנצ'סטר אנגליה.

מודז'יץ: האדמו"ר ממודז'יץ ישבות בקרב חסידיו בלוס אנג'לס שבארה"ב. שם עורך מגביות לטובת מוסדתיו בארה"ק.

מהרי"ד מלעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בקרב חסידיו בארה"ב, ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש צמח צדיק ויז'ניץ בשעה 9:30 בערב וכן מנחה וסעודה שלישית בזמן הדלקת נרות. האכסניה בבית הנגיד הרבני יהודה זילבער.

טאלנא: האדמו"ר מטאלנא השוהה בביקור בארה"ב ועורך מגביות לטובת מוסדתיו באשדוד ישבות בצלו מרן האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק. האכסניה בבית בנו בכורו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מענדל טווערסקי.

תוא"י: הגה"צ רבי אהרן קאהן בן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק וראש ישיבת תוא"י, ישבות בצלו מרן האדמו"ר מסקווירא בניו יורק.

י-ם: העלייה לתורה לבן הרה''ג ר' יעקב דוד רבינוביץ, חתן האדמו''ר מראחמסטריווקא זצ''ל, עם בת האדמו''ר מווישווא ירושלים, תתקיים בבית המדרש הגדול ראחמסטריווקא ברח' גבעת משה 10 בירושלים.

ב"ב: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מזידיטשויב פ''ת זצ''ל, בן לחתנו הרה''ג ר' אשר אנשיל בעק, בן הנה''ח ר' אפרים זלמן בעק, עם נכדת הרה''ג ר' ישראל גרינברגר דומ''ץ ויזניץ אלעד, בת לבנו הרה''ג ר' אברהם יצחק גרינברגר, חתן הרה''ג ר' מרדכי גלבר רב דקהל מונקאטש בבני ברק, חתן הגה''צ ר' חיים וואזנער גאב''ד זכרון מאיר, תתקיים בבית המדרש של מרכז חסידי ויז'ניץ ברח' שלמה המלך בב"ב.

מקור חיים: העלייה לתורה לבן הרה''ג ר' ישראל דייטש, בן הרה''ג ר' יחזקאל דייטש אב''ד מקור חיים מאנסי, וחתן האדמו''ר מקיוויאשד, עם נכדת האדמו''ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה''ג ר' ישעי קאהן אב"ד תולדות אהרן מאנסי, וחתן אב''ד וואלאווע, תתקיים בבית המדרש מקור חיים במאנסי.

סטראפקוב: בחצר חסידות סטראפקוב יציינו את ההילולא של הרה"ק בעל ה'דברי יחזקאל שרגא' מסטראפקוב זיע"א, החל ביום רביעי הקרוב. בנו האדמו"ר יערוך השבת טיש בבית המדרש סטראפקוב בשכונת גבעת שואל בירושלים וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה.

סוכטשוב: בחצר חסידות סוכטשוב יציינו את השבת שלפני היארצייט של האדמו"ר בעל ה'חסדי דוד' מסוכטשוב זיע"א, החל ביום שישי הקרוב, נכדו האדמו"ר מסוכטשוב‏ יערוך בליל שבת טיש בבית מדרשו ברח' חיד"א בשכונת בית וגן בירושלים. ‏ 

ירושלים: השלום זכר לרגל הולדת הבן לגאון רבי דוד סמיטצקי דיין בבית הדין בבני ברק ובבית דינו של הגר"נ נוסבוים, תתקיים בביתו ברחוב אור אלחנן 16 בירושלים. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל"ט להרה"ח ר' יעקב אורי משב"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא, לרגל שמחת נישואי בתו, שתיערך ביום ראשון הקרוב באולמי תמיר בירושלים.

ברכת מזל"ט לסגן השר ר' מאיר פרוש לרגל הולדת הנכד, בן לבנו שלמה פרוש, השלום זכר ייערך בליל שבת בבית הכנסת שיכון הרבנים ברח' תורה ומציון בירושלים.

ברכת מזל טוב לסגן יו"ר הכנסת חה"כ ר' ישראל אייכלר לרגל הולדת נכדתו בת לחתנו הצעיר הרב דוד קוט. 

ברכת מזל"ט לר' חנוך זייברט ראש עיריית ב"ב, לרגל נישואי בתו שתיערך ביום ראשון הקרוב באולמי היכלי הפאר בב"ב.

ברכת מזל"ט לר' חיים שולם קעניג מנכ"ל מוסדות ברסלב צפת, לרגל נישואי בנו.

ברכת מזל"ט לזמר ארל'ה סמט לרגל הולדת בנו. השלום זכר ייערך בליל שבת באולמי פארהאנד בית יעקב הישן ברח' בית ישראל בירושלים.

ברכת מזל"ט לאיש היח"צ והתקשורת יוסי רוזנבוים לרגל הולדת הבת, הקידושא רבא תתקיים בשבת בבוקר בשטיטלע ברח' אבינדב פינת יחזקאל בירושלים.

ברכת מזל"ט לשלמה וויזר, לרגל נישואיו עם בת הנגיד הרב יששכר קנול.

ברכת מזל"ט לר' שייע דייטש מנהל מרכז 'שערי צדק' במוסקבה ונאמן ביתו של הגר"ב לאזאר לרגל נישואי בנו השבוע.

ברכת מזל״ט לחבר מועצת עיריית י-ם ישראל קלרמן לרגל אירוסי בנו.

ברכת מזל"ט למנהל התוכניות ברדיו קול חי ומגיש מהדורת הבוקר, בצלאל קאהן, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו שיערך הערב באולמי ויולה בבית שמש.

מזל"ט לאברהם קאפ יו"ר ארגון 'עזרת אחים' מבית שמש, לרגל נישואי בנו, שיערך ביום שני הקרוב באולמי היכל הנגינה במודיעין עילית.

ברכת מזל"ט ליואליש קרויס קמב"ץ העדה החרדית, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל"ט לבני רוזנבוים מהעסקנים החרדים בלונדון, לרגל הולדת הבן.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת תולדות בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 4:09 יציאת השבת: 5:21 ר"ת: 6:00

בני ברק: כניסת השבת: 4:23 יציאת השבת: 5:22 ר"ת: 5:56

מודיעין עילית: כניסת השבת: 4:14 יציאת השבת: 5:21 ר"ת: 5:58

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 4:09 יציאת השבת: 5:21 ר"ת: 6:00

חיפה: כניסת השבת: 4:13 יציאת השבת: 6:23 ר"ת: 5:57

אשדוד: כניסת השבת: 4.24 יציאת השבת: 5.23 ר"ת: 5:57

תל אביב: כניסת השבת: 4:22 יציאת השבת: 5:23 ר"ת: 6:01

צפת: כניסת השבת: 4:13 יציאת השבת: 5:18 ר"ת: 6:01

באר שבע: כניסת השבת: 4:26 יציאת השבת: 5:24 ר"ת: 6:01

ניו יורק: כניסת השבת: 4.25 יציאת השבת: 5.32

לונדון: כניסת השבת: 4.05 יציאת השבת: 5.11

אנטוורפן: כניסת השבת: 4.45 יציאת השבת: 5.54

פאריז: כניסת השבת: 5.00 יציאת השבת: 5.49

ציריך: כניסת השבת: 4.40 יציאת השבת: 5.45

מוסקבה: כניסת השבת 4.16 יציאת השבת: 5.32

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

 


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבוסטון  

    בוסטון